Nunha comunidade de veciños os edificios constan de varias zonas de paso que deben ser tratadas según o volume de xente que pase o longo de día. A entrada, as escaleiras e o ascensor son as zonas mais transitadas, polo tanto hai que telas en conta a hora de facer un presuposto, sempre adecuado a cada necesidade.
Hoxe vamos a falar dunha das zonas de paso que mais se ensucian.
Adiante

read more