O tempo é curto, as tareas longas e pesadas por iso sempre hai que ter remedio para todo.
Vades ver que doado é limpar cos nosos consellos.
Para cada mancha unha solución, para cada piso un remedio.
Hoxe toca……..
Adiante, pasade. Xa estamos aquí.

read more