Vamos a intentar que nas lacenas de limpeza haxa menos productos, e os poucos que haxa sexan de uso colectivo. Esto fará que aforremos moitos cartos a hora de facer a compra.

read more